Popis fakturovaného plnenia: Zásahový odev pre DHZ 2 ks

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1,00 € s DPH

Identifikátor: 10170055

Dátum doručenia: 24.máj. 2017

Dátum zverejnenia: 15.jún. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Delta Slovakia, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Komenského 18/A, 974 01 Banská Bystrica

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36056081