Popis fakturovaného plnenia: Záloha za plyn 11/17

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 062,00 € s DPH

Identifikátor: 7313800916

Dátum doručenia: 2.november. 2017

Dátum zverejnenia: 15.november. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35815256