Popis fakturovaného plnenia: Záloha za plyn 12/17

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 408,00 € s DPH

Identifikátor: 7318799746

Dátum doručenia: 6.december. 2017

Dátum zverejnenia: 9.január. 2018

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35815256