Popis fakturovaného plnenia: Záloha za plyn - 10/17

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 290,00 € s DPH

Identifikátor: 7313780717

Dátum doručenia: 02.október. 2017

Dátum zverejnenia: 13.október. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35815256