Popis fakturovaného plnenia: Záloha za plyn - 05/17

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 580,00 € s DPH

Identifikátor: 7288772627

Dátum doručenia: 3.máj. 2017

Dátum zverejnenia: 12.máj. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35815256