Popis fakturovaného plnenia: Vystúpenie Ľudovej hudby Š. Cinu

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 550,00 € s DPH

Identifikátor: 23092017

Dátum doručenia: 18.september. 2017

Dátum zverejnenia: 12.október. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Ľudová hudba Štefana Cinu, o.z.

Adresa dodávateľa: Hámor 19/2, 053 75 Hnilec

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 23092017