Popis fakturovaného plnenia: Vypracovanie projektového zámeru a žiadosti o NFP - ZŠ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 720,00 € s DPH

Identifikátor: 2017/053

Dátum doručenia: 03.júl. 2017

Dátum zverejnenia: 25.august. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Agentúra regionálneho rozvoja PSK

Adresa dodávateľa: Prostějovská 117/A, 080 01 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 37885341