Popis fakturovaného plnenia: Vyprac. ŽONFP - projekt OcÚ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 900,00 € s DPH

Identifikátor: 201745

Dátum doručenia: 08.september. 2017

Dátum zverejnenia: 14.september. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: RamontBuilding s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 12, 080 01 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 44873905