Popis fakturovaného plnenia: Vyprac. PD - Rekonštrukcia hasič. zbrojnice

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 850,00 € s DPH

Identifikátor: 1725

Dátum doručenia: 25.august. 2017

Dátum zverejnenia: 13.september. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: INGPRO spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Viničná 258/23, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 45366292