Popis fakturovaného plnenia: Vyjadrenie o existencii PTZ na stavené akcie

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 13,00 € s DPH

Identifikátor: 173191055

Dátum doručenia: 09.august. 2017

Dátum zverejnenia: 13.september. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Michlovský, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Letná 769/9, 921 01 Piešťany

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36230537