Popis fakturovaného plnenia: Vyjadrenie ku existencii telekomun. zar.

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,99 € s DPH

Identifikátor: 6611720509

Dátum doručenia: 27.júl. 2017

Dátum zverejnenia: 28.august. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: T-COM, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35763469