Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné posil. OcÚ, MŠ, KC, posil., DS

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 645,43 € s DPH

Identifikátor: 2120379245

Dátum doručenia: 1.október. 2015

Dátum zverejnenia: 5.október. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: VVS, a.s.

Adresa dodávateľa: Komenského 50, 04248 Košice

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36570460