Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné posil. OcÚ, MŠ, KC, 9bj, DS

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 702,98 € s DPH

Identifikátor: 2120065227

Dátum doručenia: 7.júl. 2015

Dátum zverejnenia: 7.júl. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: VVS, a.s.

Adresa dodávateľa: Komenského 50, 04248 Košice

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36570460