Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné MŠ, DS, posil. OcÚ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 416,08 € s DPH

Identifikátor: 2119736849

Dátum doručenia: 7.apríl. 2015

Dátum zverejnenia: 8.apríl. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: VVS, a.s.

Adresa dodávateľa: Komenského 50, 04248 Košice

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36570460