Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné DS, OcÚ, MŠ, KC, posil., Šport.

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 029,38 € s DPH

Identifikátor: 2121636353

Dátum doručenia: 3.október. 2016

Dátum zverejnenia: 13.október. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: VVS, a.s.

Adresa dodávateľa: Komenského 50, 04248 Košice

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36570460