Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné DS, OcÚ, MŠ, KC, posil., 9bj.

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 914,06 € s DPH

Identifikátor: 2121318729

Dátum doručenia: 27.jún. 2016

Dátum zverejnenia: 15.júl. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: VVS, a.s.

Adresa dodávateľa: Komenského 50, 04248 Košice

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36570460