Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné DS, OcÚ, MŠ, KC, 9bj...

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 732,74 € s DPH

Identifikátor: 2120606372

Dátum doručenia: 23.december. 2015

Dátum zverejnenia: 31.december. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: VVS, a.s.

Adresa dodávateľa: Komenského 50, 04248 Košice

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36570460