Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné 9bj, posil.

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 159,32 € s DPH

Identifikátor: 2119738156

Dátum doručenia: 8.apríl. 2015

Dátum zverejnenia: 8.apríl. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: VVS, a.s.

Adresa dodávateľa: Komenského 50, 04248 Košice

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36570460