Popis fakturovaného plnenia: Vým. elek. - nákl. na dopr.

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20,00 € s DPH

Identifikátor: 3100533231

Dátum doručenia: 15.apríl. 2016

Dátum zverejnenia: 4.máj. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: VSE, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 04291 Košice

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36211222