Popis fakturovaného plnenia: Úroky z omeškania

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 15,82 € s DPH

Identifikátor: 7814003154

Dátum doručenia: 11.apríl. 2016

Dátum zverejnenia: 4.máj. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: VSE, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 04291 Košice

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36211222