Popis fakturovaného plnenia: DOBROPIS - elek. energia r. 2015 - 9bj

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 32,96 € s DPH

Identifikátor:

Dátum doručenia: 7.marec. 2016

Dátum zverejnenia: 9.marec. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: VSE, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 04291 Košice

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36211222