Popis fakturovaného plnenia: Inzerát - Voľba hl. kontrolóra

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 82,00 € s DPH

Identifikátor: 60819

Dátum doručenia: 25.august. 2016

Dátum zverejnenia: 27.september. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Vranovské noviny

Adresa dodávateľa: Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: