Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné MŠ, 9bj, OcÚ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 919,86 € s DPH

Identifikátor: 2123176214

Dátum doručenia: 15.december. 2017

Dátum zverejnenia: 9.január. 2018

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Komenského 50, 040 01 Košice

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36570460