Popis fakturovaného plnenia: Vodné, stočné - 9bj, MŠ, OcÚ, KC, posilňovňa, DS

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 808,87 € s DPH

Identifikátor: 2122184232

Dátum doručenia: 28.marec. 2017

Dátum zverejnenia: 05.apríl. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: VVS, a.s.

Adresa dodávateľa: Komenského 50, 04248 Košice

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 36570460