Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opr. budovy DHZ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 610,48 € s DPH

Identifikátor: 201506348

Dátum doručenia: 5.január. 2016

Dátum zverejnenia: 8.január. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Vincent Antoš - ELEKTROMONTÁŽE

Adresa dodávateľa: B. Němcovej 2643, 093 01 Vanov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 17295793