Popis fakturovaného plnenia: Mat. na opr. has. zbrojnice

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 254,45 € s DPH

Identifikátor: 201601086

Dátum doručenia: 5.apríl. 2016

Dátum zverejnenia: 6.apríl. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Vincent Antoš - ELEKTROMONTÁŽE

Adresa dodávateľa: B. Němcovej 2643, 093 01 Vanov nad Topľou

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 17295793