Popis fakturovaného plnenia: Uverejnenie oznamu - VOS

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 45,17 € s DPH

Identifikátor: 20170402

Dátum doručenia: 15.december. 2017

Dátum zverejnenia: 9.január. 2018

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Spektrum Stropkov

Adresa dodávateľa: Nám. SNP 538, 091 01 Stropkov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31708617