Popis fakturovaného plnenia: Update program. vybavenie služieb

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33,60 € s DPH

Identifikátor: 172702021

Dátum doručenia: 13.február. 2017

Dátum zverejnenia: 21.február. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: IFOsoft .r.o.

Adresa dodávateľa: Sabinovská 36, 080 01 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31666108