Popis fakturovaného plnenia: Update program. vybavenie OcÚ Soľ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 210,30 € s DPH

Identifikátor: 172702369

Dátum doručenia: 28.február. 2017

Dátum zverejnenia: 21.marec. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: IFOsoft .r.o.

Adresa dodávateľa: Sabinovská 36, 080 01 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31666108