Popis fakturovaného plnenia: Update mzdy, štatistika, HDÚ 2017

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 74,64 € s DPH

Identifikátor: 172701548

Dátum doručenia: 27.január. 2017

Dátum zverejnenia: 31.január. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: IFOsoft .r.o.

Adresa dodávateľa: Sabinovská 36, 080 01 Prešov

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 31666108