Popis fakturovaného plnenia: Telefónne poplatky 10/17

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 177,02 € s DPH

Identifikátor: 7102838441

Dátum doručenia: 6.november. 2017

Dátum zverejnenia: 15.november. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: Slovak Telecom a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35763469