Popis fakturovaného plnenia: Telefonické poplatky OcÚ 12/16

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 162,31 € s DPH

Identifikátor: 5792139576

Dátum doručenia: 09.január. 2017

Dátum zverejnenia: 30.január. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: T-COM, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35763469