Popis fakturovaného plnenia: Telefónne poplatky 08/17

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14,59 € s DPH

Identifikátor: 1134884901

Dátum doručenia: 08.september. 2017

Dátum zverejnenia: 14.september. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: T-COM, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35763469