Popis fakturovaného plnenia: Telefónne poplatky 07/17

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14,59 € s DPH

Identifikátor: 6798976770

Dátum doručenia: 11.august. 2017

Dátum zverejnenia: 13.september. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: T-COM, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35763469