Popis fakturovaného plnenia: Telefónne poplatky 06/17

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 177,98 € s DPH

Identifikátor: 3797962726

Dátum doručenia: 10.júl. 2017

Dátum zverejnenia: 25.august. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: T-COM, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35763469