Popis fakturovaného plnenia: Telefón na OcÚ

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,90 € s DPH

Identifikátor: 8900903278-2

Dátum doručenia: 21.jún. 2017

Dátum zverejnenia: 24.august. 2017

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: T-COM, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35763469