Popis fakturovaného plnenia: Telefonické poplatky OcÚ 8/15

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 198,88 € s DPH

Identifikátor: 3777234924

Dátum doručenia: 10.september. 2015

Dátum zverejnenia: 17.september. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: T-COM, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35763469