Popis fakturovaného plnenia: Telefonické poplatky OcÚ 6/16

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 153,55 € s DPH

Identifikátor: 2786535859

Dátum doručenia: 16.august. 2016

Dátum zverejnenia: 17.august. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: T-COM, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35763469