Popis fakturovaného plnenia: Telefonické poplatky OcÚ 5/16

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 166,27 € s DPH

Identifikátor: 8785602811

Dátum doručenia: 6.jún. 2016

Dátum zverejnenia: 7.jún. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: T-COM, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35763469