Popis fakturovaného plnenia: Telefonické poplatky OcÚ 4/16

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 171,83 € s DPH

Identifikátor: 0784674329

Dátum doručenia: 6.máj. 2016

Dátum zverejnenia: 25.máj. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: T-COM, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35763469