Popis fakturovaného plnenia: Telefonické poplatky OcÚ 3/15

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 138,02 € s DPH

Identifikátor: 5772490125

Dátum doručenia: 7.apríl. 2015

Dátum zverejnenia: 8.apríl. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: T-COM, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35763469