Popis fakturovaného plnenia: Telefonické poplatky OcÚ 2/15

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 147,08 € s DPH

Identifikátor: 7771489197

Dátum doručenia: 9.marec. 2015

Dátum zverejnenia: 11.marec. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: T-COM, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35763469