Popis fakturovaného plnenia: Telefonické poplatky OcÚ 12/15

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 161,41 € s DPH

Identifikátor: 6780983049

Dátum doručenia: 7.január. 2016

Dátum zverejnenia: 8.január. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: T-COM, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35763469