Popis fakturovaného plnenia: Telefonické poplatky OcÚ 1/15

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,24 € s DPH

Identifikátor: 2770515500

Dátum doručenia: 6.február. 2015

Dátum zverejnenia: 6.február. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: T-COM

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35763469