Popis fakturovaného plnenia: Telefonické poplatky OcÚ 11/16

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 154,10 € s DPH

Identifikátor: 3791191892

Dátum doručenia: 5.december. 2016

Dátum zverejnenia: 12.december. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: T-COM, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35763469