Popis fakturovaného plnenia: Telefonické poplatky OcÚ 10/15

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 179,70 € s DPH

Identifikátor: 4779160985

Dátum doručenia: 6.november. 2015

Dátum zverejnenia: 20.november. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: T-COM, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35763469