Popis fakturovaného plnenia: Telefonické poplatky MŠ 7/16

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14,59 € s DPH

Identifikátor: 0787490902

Dátum doručenia: 12.august. 2016

Dátum zverejnenia: 17.august. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: T-COM, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35763469