Popis fakturovaného plnenia: Telefonické poplatky MŠ 4/15

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17,51 € s DPH

Identifikátor: 1773458153

Dátum doručenia: 11.máj. 2015

Dátum zverejnenia: 11.máj. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: T-COM, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35763469