Popis fakturovaného plnenia: Telefonické poplatky MŠ 11/15

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,92 € s DPH

Identifikátor: 7780096708

Dátum doručenia: 10.december. 2015

Dátum zverejnenia: 17.december. 2015

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: T-COM, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: 35763469