Popis fakturovaného plnenia: Lab. vyšetrenie - vzorky

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,00 € s DPH

Identifikátor: 4218011924

Dátum doručenia: 12.február. 2016

Dátum zverejnenia: 17.február. 2016

Meno fyzickej alebo právnickej osoby, dodávateľa: ŠVaPÚ

Adresa dodávateľa: Janoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín

IČO fyzickej alebo právnickej osoby: